Utveckling

Internet är inte en fluga, i varje fall inte en fluga som kommer att dö ut, för Internet är oändligt. Det gäller att hålla koll på flugan, vart den flyger, vart den är på väg, för vindarna blåser snabbare och snabbare i IT-utveckling. Och det är inget som säger att de kommer att avta.

Vi hjälper dig att surfa på rätt vindar som är relevanta till din verksamhet och kunskapsnivån hos dina medarbetare - så att det går i takt!

Har du problem med mailen eller behöver du hjälp att migrera Office 365?

Mail-djungeln är vanligtvis väldigt snårig för den ovana. Vi hjälper företag med allting som berör mailen och era it-system i Västerås och Dalarna.


Vi erbjuder

- Utbildningspaket

- Nya produkter/tjänster/funktionalitet

- Felavhjälpning återkommande stopp

- Uppdateringar

- Säkerhet