Utveckling

Internet är inte en fluga, i varje fall inte en fluga som kommer att dö ut, för Internet är oändligt. Det gäller att hålla koll på flugan, vart den flyger, vart den är på väg, för vindarna blåser snabbare och snabbare i IT-utveckling. Och det är inget som säger att de kommer att avta.

Vi hjälper dig att surfa på rätt vindar som är relevanta till din verksamhet och kunskapsnivån hos dina medarbetare - så att det går i takt!

Vi erbjuder

- Utbildningspaket

- Nya produkter/tjänster/funktionalitet

- Felavhjälpning återkommande stopp

- Uppdateringar

- Säkerhet