IT-Drift för ditt företag

Anpassad driftsäkerhet innebär att vi säkrar driften av ert IT-baserade verksamhetsflöde. Allt som oftast utgår vi ifrån en Smart Start och bygger vidare för att jobba förebyggande och förhindra fel som kan uppstå innan de faktiskt uppstår. Vi påverkar allt som vi faktiskt kan påverka!

avbrott

Tillfälligt avbrott av din IT?

Tillfälliga avbrott kommer alltid att kunna ske p.g.a omvärldsfaktorer som vi inte kan påverka – oavsett hur IT-Smarta vi är. Det sker strömavbrott, mottagning går ner, kablar grävs av och utrustning tappas i backen. Det viktiga är att vara förberedd och handlingskraftig. Genom att garantera att ingen information går förlorad och att trasig utrustning ersätts snabbt minimerar vi skadan vid dessa situationer.

Utvecklingen

Låt oss undersöka och utveckla er IT

Internet är inte en fluga, i varje fall inte en fluga som kommer att dö ut, för Internet är oändligt. Det gäller att hålla koll på flugan, vart den flyger, vart den är på väg, för vindarna blåser snabbare och snabbare i IT-utveckling. Och det är inget som säger att de kommer att avta. Vi hjälper dig att hålla din verksamhet relevant och se till att kunskapsnivån hos dina medarbetare är hög.
effektivt wifi

Wifi på företaget

Problemen kan vara många och lösningarna få. Vi har mångårig erfarenhet inom allt som rör IT och hjälper därför dagligen företag med att bibehålla en 100% UP-TIME. Har ni problem med Wifi på kontoret eller vill ha hjälp att förstärka styrkan i ert trådlösa nätverk? IT-Smart utgår ifrån Västerås & Dalarna och har både kompetensen och produkterna för en effektiv IT-lösning. Kontakta oss så lägger vi upp en plan anpassad för ditt företag.

Problem med mail?

Mail-djungeln är vanligtvis väldigt snårig för den ovana. Vi hjälper företag med allt som berör mail och era IT-system i Västerås och Dalarna.

Låt oss berätta mer

Vi bokar gärna in ett förutsättningslöst möte där vi tillsammans går igenom potentiella lösningar för just er verksamhet. Och säger hej, såklart!

IT-Smart - när det
inte stannar!