IT-Analys i Västerås & Dalarna

Låt IT-Smart säkerställa att ditt företags olika system, processer och automatiska kontroller är fullt tillförlitliga. Både vad gäller drift, beräkningar och innehåll. Med en IT-Analys & hälsokontroll över ditt IT-System kan ni lita på att den information ni använder för verksamhetsstyrning och uppföljning är helt korrekt. Vi tar självklart fram olika förbättringsförslag anpassade till ditt företag. IT-Smart har kontor både i Västerås & Falun men kommer givetvis ut till er för att genomföra IT-Analysen.

Hur fungerar det?

Anpassad IT-Analys för ditt företag

När vi gör en IT-analys av er situation rangordnar vi åtgärder och förslag i tre steg – det som är kritiskt att åtgärda, det som är viktigt att åtgärda och det som är rekommenderat att åtgärda. De tre stegen kan ses som en prioriteringsordning för när moment ska utföras och vi hjälper er gärna att planera, utföra och se till att ni har de bästa förutsättningarna för att er IT ska stödja verksamheten på bästa sätt.

Vad ingår i en IT-Analys?

Vi anpassar oss utifrån er

IT-Analysen kan förstås se helt olika ut från ett företag till ett annat, vilket gör att det ibland kan vara små detaljer som vi bedömer behöver åtgärdas och ibland kan det röra sig om mer omfattande åtgärder. Vårt mål är alltid att ni ska ha en bra dag på jobbet och med rätt förutsättningar i IT-miljön är ni ett bra steg på vägen. Kontakta oss idag så tar vi fram en anpassad plan för just er situation.

Låt oss berätta mer

Vi bokar gärna in ett förutsättningslöst möte där vi tillsammans går igenom potentiella lösningar för just er verksamhet. Och säger hej, såklart!

IT-Smart - när det
inte stannar!