SMART START

En smart start är att ta reda på vad som lämpar sig bäst för just din verksamhet och dina medarbetare. För att kunna vara en sann partner i stället för leverantör och brandsläckare vill vi starta våra samarbeten med en genomgång där vi lär oss förstå kravställningen på just din verksamhet.

Vi går tillsammans igenom nuläget avseende allt från befintliga datorer till kunskapsnivå hos medarbetare. På så vis ringar vi in både behov och möjligheter för oss att kunna föreslå mest anpassad lösning och utvecklingsplan.

 • Typ av verksamhet 
 • Kritiska sektorer
 • Kritiska faktorer
 • Nuvarande produkter och tjänster/funktionalitet
 • Kunskapsinventering
 • Antal anställda
 • Typ av arbetsplatser
 • Finansiering

DRIFTSÄKERHET

Driftsäkerhet betyder att vi säkrar upp allt vi kan för att din verksamhet inte ska stanna p.g.a det IT-baserade verksamhetsstödet. Vi utgår från en Smart Start och bygger vidare för att jobba förebyggande och förhindra fel som kan uppstå innan de faktiskt uppstår. Vi påverkar allt som vi faktiskt kan påverka!

 • Regelbunden IT-service
 • Säkerhet
 • Teknisk dokumentation
 • Policydokument
 • Smartkoll
 • Inställelseavtal
 • Helpdesk

UTBILDNING

Vi utbildar både individer och grupper för att ge rätt förutsättningar för alla medarbetare att jobba smart, korrekt och tillsammans. En god grund för användaren sker först när man sätter in händelser i sitt rätta sammanhang avseende verksamhet, uppgifter, flöden och individers uppgifter.

Med ett enkelt, fast smart, synsätt på att skilja på vad som kan åstadkommas med IT och vem människorna är som gör det erbjuder vi utbildning som gör skillnad i dagen. Vi erbjuder både generella utbildningar som skräddarsydda för individen eller gruppen, anpassade till din specifika verksamhet.

 • Office-paketet'
 • Individuella utbildningar
 • Verksamhetsanpassade utbildningar

TILLFÄLLIGA AVBROTT

Tillfälliga avbrott kommer alltid att kunna ske p.g.a omvärldsfaktorer som vi inte kan påverka - oavsett hur IT-Smarta vi är. Det sker strömavbrott, mottagning går ner, kablar grävs av och en eller annan kommer att tappa utrustning i backen.

Det viktiga är att vara förberedd! Det vi påverkar vid tillfälliga avbrott är att vi säkrar upp så att ingen information eller gjort arbete går förlorat samt att vi snabbt ersätter trasig utrustning.

 • Ersättningsutrustning
 • Inställelseavtal
 • Helpdesk
 • Återställande av information

UTVECKLING

Internet är inte en fluga, i varje fall inte en fluga som kommer att dö ut, för Internet är oändligt. Det gäller att hålla koll på flugan, vart den flyger, vart den är på väg, för vindarna blåser snabbare och snabbare i IT-utveckling. Och det är inget som säger att de kommer att avta.

Vi hjälper dig att surfa på rätt vindar som är relevanta till din verksamhet och kunskapsnivån hos dina medarbetare - så att det går i takt!

 • Utbildningspaket
 • Nya produkter/tjänster/funktionalitet
 • Felavhjälpning återkommande stopp
 • Uppdateringar
 • Säkerhet

PRODUKTER

Vi erbjuder produkter av alla dess slag, för de flesta verksamheter och syften. Fast vi tycker inte att det är det viktigaste.

De produkter vi egentligen erbjuder är de som passar dig bäst. Vi håller koll på utvecklingen och säkerställer att de produkter som vi erbjuder är de som är mest lämpliga för respektive behov

 • PC
 • Mac
 • Servrar
 • Nätverk/kommunikation
 • Skrivare
 • Tillbehör
 • Alla programvaror
 • Säkerhetsprogram, mot virus, intrång och spam
 • Finansiering