SMART START

En smart start är att ta reda på vad som lämpar sig bäst för just din verksamhet och dina medarbetare. För att kunna vara en sann partner i stället för leverantör och brandsläckare vill vi starta våra samarbeten med en genomgång där vi lär oss förstå kravställningen på just din verksamhet.

Vi går tillsammans igenom nuläget avseende allt från befintliga datorer till kunskapsnivå hos medarbetare. På så vis ringar vi in både behov och möjligheter för oss att kunna föreslå mest anpassad lösning och utvecklingsplan.

  • Typ av verksamhet 
  • Kritiska sektorer
  • Kritiska faktorer
  • Nuvarande produkter och tjänster/funktionalitet
  • Kunskapsinventering
  • Antal anställda
  • Typ av arbetsplatser
  • Finansiering


Våra tjänster

DRIFTSÄKERHET

Driftsäkerhet betyder att vi säkrar upp allt vi kan för att din verksamhet inte ska stanna p.g.a det IT-baserade verksamhetsstödet.

UTBILDNING

Vi utbildar både individer och grupper för att ge rätt förutsättningar för alla medarbetare att jobba smart, korrekt och tillsammans.

TILLFÄLLIGA AVBROTT

Tillfälliga avbrott kommer alltid att kunna ske p.g.a omvärldsfaktorer som vi inte kan påverka - oavsett hur IT-Smarta vi är.

UTVECKLING

Internet är inte en fluga, i varje fall inte en fluga som kommer att dö ut, för Internet är oändligt.

PRODUKTER

Vi erbjuder produkter av alla dess slag, för de flesta verksamheter och syften. Fast vi tycker inte att det är det viktigaste.