Driftsäkerhet

Driftsäkerhet betyder att vi säkrar upp allt vi kan för att din verksamhet inte ska stanna p.g.a det IT-baserade verksamhetsstödet. Vi utgår från en Smart Start och bygger vidare för att jobba förebyggande och förhindra fel som kan uppstå innan de faktiskt uppstår. Vi påverkar allt som vi faktiskt kan påverka!

Vi erbjuder

- Regelbunden IT-service

- Säkerhet

- Teknisk dokumentation

- Policydokument

- Smartkoll

- Inställelseavtal

- Helpdesk