Driftsäkerhet

Driftsäkerhet betyder att vi säkrar upp allt vi kan för att din verksamhet inte ska stanna p.g.a det IT-baserade verksamhetsstödet. Vi utgår från en Smart Start och bygger vidare för att jobba förebyggande och förhindra fel som kan uppstå innan de faktiskt uppstår. Vi påverkar allt som vi faktiskt kan påverka!

VPN (Virtual Private Network) och Brandväggar


IT-Smart hjälper företag med allting som berör VPN-lösningar och system för att uppnå 100% säker it-struktur.
Behöver ni hjälp med bredare frågor kring it-säkerheten så som brandväggar så har ni då kommit rätt.
Kontakta oss så gör vi en analys av er nuvarande situation och lägger därefter upp en plan.

IT-smart i Västerås hjälper företag i Västerås och Dalarna att skapa och bibehålla en driftsäker och trygg it-miljö

Vi erbjuder

- Regelbunden IT-service

- Säkerhet

- Teknisk dokumentation

- Policydokument

- Smartkoll

- Inställelseavtal

- Helpdesk