Tillfälliga avbrott

Tillfälliga avbrott kommer alltid att kunna ske p.g.a omvärldsfaktorer som vi inte kan påverka - oavsett hur IT-Smarta vi är. Det sker strömavbrott, mottagning går ner, kablar grävs av och en eller annan kommer att tappa utrustning i backen.

Det viktiga är att vara förberedd! Det vi påverkar vid tillfälliga avbrott är att vi säkrar upp så att ingen information eller gjort arbete går förlorat samt att vi snabbt ersätter trasig utrustning.

Wifi på kontoret

Problemen kan vara många och lösningarna få. Vi har mångårig erfarenhet inom allt som rör IT och hjälper därför dagligen företag med att bibehålla en 100% UP-TIME. 
Har ni problem med Wifi på kontoret eller vill ha hjälp att förstärka styrkan i ert trådlösa nätverk?
IT-Smart har både kompetensen och produkterna, kontakta oss så lägger vi upp en plan.

Vi erbjuder

- Ersättningsutrustning

- Inställelseavtal

- Helpdesk

- Återställande av information