Tillfälliga avbrott

Tillfälliga avbrott kommer alltid att kunna ske p.g.a omvärldsfaktorer som vi inte kan påverka - oavsett hur IT-Smarta vi är. Det sker strömavbrott, mottagning går ner, kablar grävs av och en eller annan kommer att tappa utrustning i backen.

Det viktiga är att vara förberedd! Det vi påverkar vid tillfälliga avbrott är att vi säkrar upp så att ingen information eller gjort arbete går förlorat samt att vi snabbt ersätter trasig utrustning.

Vi erbjuder

- Ersättningsutrustning

- Inställelseavtal

- Helpdesk

- Återställande av information