Vad kostar ett driftstopp?

14.02.2018

Oerhörda effekter på ett företag

Det är inte helt ovanligt att organisationer får uppleva det som inte får hända - ett driftstopp. Det kanske låter oskyldigt, men ett driftstopp kan ha oerhörda effekter på företag och deras verksamhet. I dagens moderna samhälle är nästan alla verksamheter digitaliserade - allt är baserat på IT-rutiner, rutiner som enkelt sagt måste fungera för att organisationen i fråga inte ska haverera. Det värsta med driftstopp är att det nästan alltid är oförberett - det kan komma när man minst anar det och inte har möjlighet att fixa det, vilket innebär stress och onödiga kostnader för organisationen.

Kostnaden för ett driftstopp kan ses ur olika perspektiv. Det finns både direkta- och indirekta kostnader som på något sätt kan knytas till ett driftstopp. Vi har samlat ett par olika kostnader av ett driftstopp för att förtydliga hur mycket ett driftstopp faktiskt kan påverka en organisation och dess kunder:

Felsökningskostnad

När ett driftstopp sker så är det inte alltid självklart vad felet är. Det enda man vet är att det på något sätt berör det digitala. För att identifiera felet krävs det en felsökning. Man måste gå igenom alla tänkbara enheter som kan vara felet, för att se om det är just den som påverkar driftstoppet eller inte. Man använder sig helt enkelt av "försök-misstag"-metoden - man försöker på en del, om det inte ger resultat så testar man nästa. Ju fler komponenter desto längre tid tar det. Man måste antingen låta en anställd arbeta med detta, i vissa fall krävs det till och med en utomstående med rätt kunskap för att kunna felsöka problemet. Det kostar både tid och pengar för organisationen - och då har man inte ens löst problemet än.

Reparationskostnader

När felet väl är identifieras så måste det åtgärdas. Har man tur så kan samma person som utfärdat felsökningen även sköta reparationen, men ibland krävs det mer än så. I många fall så krävs det extern hjälp för åtgärda driftstoppet - det kan vara allt ifrån mjukvarufel till elfel, och oftast krävs det en expert beroende på vad det berör. Reparationen är i alla fall en kostnad i sig och beroende på vilket fel det är så kan den verkligen stiga i pris. 

Arbetstid

Vid driftstopp så kan det innebära att hela organisationen sätts ur funktion - inga databaser finns tillgängliga, ingen plattform eller inget internet. Detta hindrar förmodligen alla anställda ifrån att utföra mycket av det arbete som krävs utav dem. Detta är ett stort minus för organisationen med tanke på att de fortfarande behöver betala ut lön, det säger egentligen sig självt - full lön för inget arbete. Det är ganska olönsamt i längden...

Förseningar

Det går hand i hand med arbetstid - när arbete inte kan utföras innebär det oftast förseningar för alla deadlines som ska lämnas in. Det blir som en dominoeffekt; arbetstidskostnad för inget arbete som leder till förseningar som kan påverka organisationens externa relationer i värsta fall. Arbeten som inte levereras i tid är inte jättepopulärt. Som tur är finns ju alltid övertid vilket innebär ytterligare kostnader för organisationen samtidigt som de anställda får stanna över - win-win, eller?

Förlorade intäkter

En av de största kostnaderna i många av fallen - de förlorade intäkterna. Driftstopp innebär oftast att försäljningsportalen för organisationen ligger nere, om man har en aktiv kundbas kan de minuter/timmar/dagar som driftstoppet pågå ha förödande resultat på intäkterna. Tänk själv: en kund som har bestämt sig för att köpa något, om hemsidan eller kommunikationsportalen inte funkar så blir det helt enkelt ingen affär - i värsta fall kan kunden använda sig av en konkurrent, vilket innebär att även framtida intäkter kan vara konfiskerade i och med ett driftstopp. 

vi säkrar upp allt som är nödvändigt för att undvika just ett driftstopp

Smart Start

Detta är bara några av kostnaderna som uppstår av ett driftstopp, det finns självklart många fler - poängen är att driftstopp inte är bra, och de bör undvikas till varje pris. Det är just det som vi arbetar med - vi säkrar upp allt som är nödvändigt för att undvika just ett driftstopp. Vår driftsäkerhet hjälper din organisation att undvika de olika kostnaderna som ett driftstopp för med sig.

Vi utgår ifrån en Smart Start och bygger vidare på den för att i ett förebyggande syfte förhindra alla tänkbara fel som kan uppstå så att du slipper oroa dig över det. En smart start är enkelt sagt att sätt för oss att ta reda på vad som lämpar sig för just din verksamhet. Vi går tillsammans igenom det aktuella nuläget för att på så sätt ringa in de behov vi kan hjälpa till med. Vi påverkar allt vi faktiskt kan påverka, och slutar inte förrän du är nöjd. Blad annat erbjuder vi:

  • Regelbunden IT-service
  • Säkerhet
  • Teknisk dokumentation
  • Policydokument
  • Smartkoll
  • Inställelseavtal
  • Helpdesk

Klicka här för att kontakta oss - vi bokar in ett förutsättningslöst möte där vi tillsammans optimerar det resultat för just din verksamhet. Välkommen!