Planera för att förebygga...

11.07.2018

Att planera är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med ett IT-projekt. En bra start kan vara att se hur den nuvarande situationen ser ut - hur många anställda finns det? Hur många behöver vi? Vad har vi för resurser? Vilka typer av system kommer att krävas? Ju fler frågor man kan svara på desto bättre är det - det leder till att enklare fastställa en korrekt planering inför framtida planer.

Vi har arbetat med många olika typer av IT-projekt, och inget är det andra likt. Det uppstår alltid olika händelser runt varje projekt, och bara för att två olika projekt berör samma ämne så behöver det inte alls betyda att de kommer följa samma process - därför är det viktigt att planera inför varje individuellt projekt. Utgå ifrån de individuella förutsättningarna för att uppnå det bästa resultatet i slutet.

Våga förändra

Det låter som en klyscha - men förändring är oundvikligt. Vare sig det gäller IT-projekt på er organisation som endast sträcker sig över veckor, eller år, så kommer det behöva göras förändringar. Det finns många exempel; de interna förhållandena på arbetet kan vara en. Kommer ni att nyanställa? Kommer det ske en expansion? Nya kunder? Ny lokal? Det finns massor med händelser, och var och en av dem kan kräva förändringar i IT-strukturen för att fungera på bästa möjliga sätt. Även om det är en kostnad i både tid och pengar att anpassa ett IT-system så kommer det att vara värt det i slutändan - det kommer vara mer anpassat för den nuvarande situationen i organisationen och förmodligen underlätta för alla som använder det.