När det inte får stanna..

23.04.2018

Vårt uppdrag är att säkerställa att din verksamhetsbaserade infrastruktur fungerar både i vardagen och när du inte är på plats.

Att säkerställa att allt är igång och kör besvärsfritt.
Vi gör detta smartast genom att stoppa saker som inte ska ske innan de faktiskt sker.

Vi säkrar upp allt vi kan för att din verksamhet inte ska stanna p.g.a det IT-baserade verksamhetsstödet. Vi utgår från en Smart Start och bygger vidare för att jobba förebyggande och förhindra fel som kan uppstå innan de faktiskt uppstår. Vi påverkar allt som vi faktiskt kan påverka!

  • Regelbunden IT-service
  • Säkerhet
  • Teknisk dokumentation
  • Policydokument
  • Smartkoll
  • Inställelseavtal
  • Helpdesk

Välkommen att kontakta oss för mer information. Klicka här för att komma till vår kontaktsida