Litegrann som en doktor...

19.03.2018

Många anledningar till företagsbesök

Som organisation finns det många anledningar till företagsbesök - allt ifrån kundhantering, till försäljningsmöten och uppföljningar. För oss är företagsbesök grunden till en väletablerad relation mellan två parter - även om det bara sker vid enstaka tillfällen så är det ett fantastiskt tillfälle att påbörja en relation och arbete där ifrån. Kommunikation bör ske igenom hela processen, men det personliga mötet är alltid speciellt - och till en början tillåter det frågor och funderingar som kommer bli grunden för hela samarbetet. 

Vi ser oss själva litegrann som en doktor när vi är på företagsbesök hos våra klienter - på ett bra sätt då. Alla relationer bygger på öppna relationer, och vi tror att det enklaste sättet att uppnå ett lyckad samarbete är med transparent kommunikation. Tillbaka till doktorsmetaforen - man kan säga att vi diagnostiserar våra kunder precis så som en doktor diagnostiserar sin patient. Vi använder oss av frågor och öppen kommunikation för att tillsammans identifiera vad som krävs för att göra situationen bättre. Detta kommer i slutändan att leda till en starkt samarbete som vi båda kommer vinna på.

IT-verksamheten kan vara extremt stor i de flesta organisationer. Det finns inte en mall man alltid kan följa för att implementera det mest passande systemet, utan varje projekt skräddarsys efter klientens önskemål och förutsättningar, vilket sätter kommunikationen i fokus. Det finns många exempel på hur det kan se ut och upplevas - men att jämföra det med ett doktorsbesök sammanfattar känslan på ett sätt som ord inte kan beskriva.

Frågor som underlag för ett bra samarbete

Det kanske låter som en klyscha...

Det kanske låter som en klyscha, men underskatta inte påverkan av frågan i börja av nya projekt. Ju bättre uppfattning vi får av projektet desto bättre kommer det slutgiltiga resultatet att bli. Det blir som en typ av underlag för hela arbetet - hellre en en för mycket än en för lite. Det kan innebära grova missar som kostar företaget stora kostnader när man istället måste återimplementera en funktion som man redan från början hade kunna använda sig av.

 Vi strävar ständigt efter att uppnå bästa resultat

Hela processen i skapandet av en organisation innebär mycket arbete, och vid större företag så krävs yttre hjälp för att forma många av de centrala delarna - bland annat IT. Det är den bransch vi kan som bäst och vågar påstå att vi kan förändra hela er arbetsstruktur genom väl genomtänkta IT-lösningar som kommer underlätta arbetet för er. Vi strävar ständigt efter att uppnå bästa resultat, och ger oss inte förrän våra kunder är helt tillfredsställda - och det kommer alltid att vara vårt arbetssätt.

Kommunikation sker inte endast i början av en affär - även om det är en av de viktigaste delarna så är vi noga med att genom hela arbetsprocessen hålla våra klienter underrättade med den information som de förväntar sig att få veta om vårt arbete - hur vi ligger till, vad som händer härnäst, vad de kan förvänta sig och hur vi jobbar. Återigen kan man knyta det till en doktor - vi är alltid tydliga och ärliga för att kunna få fram det bästa möjliga samarbetet - och vi är säkra på att ni kommer uppskatta det i slutändan också.

Ett samarbete bygger på två parter

Vi pratar mycket om att vi ställer frågor för att etablera en bra grundförståelse i erat arbete - och det stämmer mycket väl, men glöm inte att alla samarbeten är en tvåvägskommunikation där samtliga parter får vara hur delaktiga de vill. Vi tror att samarbetet kommer att främjas av en öppen kommunikation där ni är fria att ställa exakt lika många frågor till oss, som vi ställer till er. Det kan vara innan, under eller efter ett projekt - vi är alltid tillgängliga och redo att svara. Det ser vi som en självklarhet. Om en klient har funderingar eller helt enkelt inte är nöjda med vår lösning så tar vi gladeligen emot feedback och frågor för att hitta den lösningen som vi tillsammans kommer fram till kommer vara den bästa lösningen.