Driftsäkerhet innebär att veta..

25.04.2018

Driftsäkerhet betyder att vi säkrar upp allt vi kan för att din verksamhet inte ska stanna p.g.a det IT-baserade verksamhetsstödet. Vi utgår från en Smart Start och bygger vidare för att jobba förebyggande och förhindra fel som kan uppstå innan de faktiskt uppstår. Vi påverkar allt som vi faktiskt kan påverka!

Driftsäkerhet är när vi vet vad som ska ske, när det ska ske och hur det ska ske.

Därför börjat vi våra samarbeten med att hämta in, lära och förstå så mycket som möjligt av vår kunds verksamhet, processer, funktioner, dess användare. En helhetsbild som ger oss rätt underlag att föreslå den bästa möjliga plattformen för din verksamhet att jobba från

  • Regelbunden IT-service
  • Säkerhet
  • Teknisk dokumentation
  • Policydokument
  • Smartkoll
  • Inställelseavtal
  • Helpdesk

Vill du veta mer om våra tjänster eller boka in ett förutsättningslöst möte?
Välkommen att Kontakta oss