Att jobba förebyggande...

30.05.2018

Vi jobbar hela tiden förebyggande och strävar efter att förhindra ev fel som kan uppstå innan de faktiskt uppstår. Vi påverkar allt som vi faktiskt kan påverka!

Tillsammans går vi igenom nuläget avseende allt från befintliga datorer till kunskapsnivå hos medarbetare. På så vis ringar vi in både behov och möjligheter för oss att kunna föreslå mest anpassad lösning och utvecklingsplan.

  • Regelbunden IT-service
  • Säkerhet
  • Teknisk dokumentation
  • Policydokument
  • Smartkoll
  • Inställelseavtal
  • Helpdesk

Vill du veta mer om våra tjänster eller boka in ett förutsättningslöst möte?
Välkommen att kontakta oss